Integritás

Integrity

Integritás

Integritás

Integrity

Integritás

Integritás

Integrity

Integritás

Legjelentősebb monográfiák

KSzS megalapítása óta az ún. társadalmi felelősségvállalás jegyében jelentős karitatív, pro bono tevékenységet fejt ki.

BÜK, Magyar Jogászegylet, IAG

KSzS-Law

Publikációk

Publikációk

Legjelentősebb monográfiák

A rendszerváltozás előtt

1. Vállalati önállóság, vállalatirányítás, társulások
KJK Budapest 1972.

2. Indirekt gazdaságirányítás, vállalati árutermelés és a tulajdonjog

Akadémiai Kiadó Budapest, 1976.

3. A KGST-országok nemzetközi gazdálkodó szervezeteinek alapvető jogi kérdései
Társszerző: Ficzere Lajos
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978.

4. A vállalatelmélet jogtudományi alapjai

KJK Budapest, 1979. (németül 1981.)

5. A szocialista vállalatelmélet jogtudományi alapjaihoz
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981.

6. A jogi személy elmélet átalakulása
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.

7. Egy szervezeti reform sodrában
Magvető, Budapest 1986.

A rendszerváltozás után

1. A társasági és az átalakulási törvény
KJK Budapest, 1990.

2. A privatizáció joga Magyarországon
KJK Budapest, 1991.

3. A rendszerváltozás és a privatizáció joga. A tulajdonváltozás joga a volt szocialista országokban
KJK Budapest, 1997. (angolul 2001.)

4. A magyar társasági jog Európában. A társasági és a konszernjog elméleti alapjai
HVG-ORAC Budapest, 2001.

5. A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga 1945-2004.
HVG-ORAC Budapest, 2007.

6. A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig. Az állami tulajdon jogának fejlődése
HVG-ORAC Budapest, 2009.

7. Magyarország kormányzása 1978-2012.
Park Kiadó Budapest, 2012.

8. Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban
HVG-ORAC Budapest, 2013.

9. Kétharmados túlzáskormányzás
Park Kiadó, Budapest, 2014.

10. Magyar sportjog az új Ptk. után
HVG-ORAC Budapest, 2015.

 

KSzS-Law

Karrier

Karrier

A Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai (KSzS) a munkatársak megválasztásánál legfőképpen a teljesítményre, az etikus viselkedésre, valamint a közösségépítésben való részvételre fókuszál. Büszkék vagyunk arra, hogy a jelenlegi munkatársaink több mint fele tíz évnél régebben dolgozik irodánkban és döntő többségüknek mindezidáig ez az első és egyetlen munkahelye.

A KSzS mindig nyitott marad arra, hogy a fentiek szellemében olyan új munkatársakat vegyen fel, akik a KSzS hagyományait tisztelve hasonló elvek mentén tevékenykednének.

Amennyiben az irodánkban lévő munkalehetőségek iránt érdeklődik, úgy bátran jelentkezzen a lawfirm@kszs-law.hu e-mail címen.
Jelezni kívánjuk, hogy az utóbbi években és a közeljövőben sem kívánunk gyakornokokat foglalkoztatni, függetlenül attól, hogy konzultációkkal, tanácsadással szívesen segítjük a fiatal egyetemi hallgatók állás-, illetve feladatkeresését.

KSzS-Law

Szakmai tagság

Szakmai tagság

  • Budapesti Ügyvédi Kamara: A Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai (KSzS) 1992. január 1-jétől a Budapesti Ügyvédi Kamara regisztrált tagja. Ügyvédeink és a társult ügyvédek szintén tagjai a Budapesti Ügyvédi Kamarának
  • Magyar Jogászegylet: A KSzS alapítása óta kisebb megszakítással folyamatosan tagja a Magyar Jogászegyletnek, Prof. Dr. Sárközy Tamás névadó partnerünk a Magyar Jogászegylet elnöki tisztségét is hosszú évek óta betölti
  • IAG (Integrated Advisory Group International): nemzetközi független ügyvédi és könyvvizsgálói társulás, melynek a KSzS 2004 óta tagja és melyen keresztül számtalan jelentős külföldi ügyfelet képviselt Magyarországon és sok esetben biztosított képviseleti lehetőséget magyar ügyfeleknek külföldi ügyeikben.
    Az IAG-ról többet megtudhat az iaginternational.org weblapon, illetve a KSzS részéről a kapcsolattartó Dr. Szilasi András partnertől.

Kapcsolat

Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda

Cím: H-1123 Budapest, Alkotás utca 39/C, Alkotás Center

Telefon: (+36-1) 487 1040

Fax: (+36-1) 487 1041

E-mail: lawfirm@kszs-law.hu